Πώς να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Επαναφορά Συστήματος στα Windows 7

Η Επαναφορά Συστήματος είναι μια εύχρηστη λειτουργία στα Windows που σας επιτρέπει να επαναφέρετε τα αρχεία συστήματος του υπολογιστή σας σε προγενέστερο χρονικό σημείο. Είναι ένας τρόπος να ακυρώσετε τις αλλαγές του συστήματος στον υπολογιστή σας χωρίς να επηρεάσετε τα προσωπικά σας αρχεία, όπως τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα έγγραφα ή τις φωτογραφίες σας.

Από προεπιλογή, η δυνατότητα "Επαναφορά Συστήματος" είναι ενεργοποιημένη στα Windows 7. Πολλοί χρήστες απενεργοποιούν αυτή τη βολική λειτουργία για να εξοικονομήσουν χώρο στο δίσκο. Εάν απενεργοποιήσατε τη λειτουργία Επαναφορά Συστήματος λόγω του χαμηλού χώρου στο δίσκο, προτείνουμε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία τουλάχιστον για τη μονάδα δίσκου των Windows, ώστε να μπορείτε να επιδιορθώσετε εύκολα τα ζητήματα των Windows με τη βοήθεια σημείων επαναφοράς συστήματος. Τα Windows 7 σάς επιτρέπουν ακόμη να επαναφέρετε τον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας τα Σημεία Επαναφοράς Συστήματος (System Restore Points) ακόμα και αν τα Windows δεν μπορέσουν να εκκινήσουν. Το μόνο που χρειάζεστε είναι ο δίσκος επισκευής DVD των Windows 7 ή Windows 7.

Συνιστάται η δημιουργία ενός μη αυτόματου Σημείου Επαναφοράς Συστήματος πριν από την εγκατάσταση προγραμμάτων άλλων κατασκευαστών πριν από την αναπαραγωγή με αρχεία συστήματος και πριν από την επεξεργασία του μητρώου των Windows.

Σε περίπτωση που έχετε απενεργοποιήσει αυτή τη λειτουργία και έχετε πάρει το μήνυμα "Προστασία συστήματος είναι απενεργοποιημένο" ενώ προσπαθείτε να δημιουργήσετε ένα σημείο επαναφοράς, πρέπει πρώτα να το ενεργοποιήσετε.

Ακολουθεί ο τρόπος ενεργοποίησης της δυνατότητας Επαναφορά Συστήματος στα Windows 7:

Βήμα 1: Πληκτρολογήστε sysdm.cpl στο πλαίσιο αναζήτησης μενού Έναρξη και, στη συνέχεια, πατήστε Enter για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες συστήματος.

Βήμα 2: Μεταβείτε στην καρτέλα Προστασία συστήματος .

Βήμα 3: Τώρα, στις Ρυθμίσεις Προστασίας, επιλέξτε τη μονάδα για την οποία θέλετε να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα Επαναφορά Συστήματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Ρύθμιση παραμέτρων .

Βήμα 4: Εδώ επιλέξτε Επαναφορά ρυθμίσεων συστήματος και προηγούμενες εκδόσεις αρχείων επιλογή.

Βήμα 5: Κάντε κλικ στο κουμπί Εφαρμογή για να ενεργοποιήσετε την Επαναφορά Συστήματος για την επιλεγμένη μονάδα δίσκου.

Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Επαναφορά Συστήματος και σε άλλες μονάδες δίσκου. Μόλις ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Επαναφορά Συστήματος, μπορείτε να ακολουθήσετε τον τρόπο δημιουργίας με μη αυτόματο τρόπο ενός σημείου επαναφοράς συστήματος ή να δημιουργήσετε γρήγορα οδηγό σημείου επαναφοράς για να δημιουργήσετε ένα σημείο επαναφοράς στα Windows 7.